Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je coursing v ČR ještě opravdu pro všechny psy?

24. 4. 2008

Je coursing v ČR ještě opravdu pro všechny psy?

V březnu tohoto roku Dostihová a coursingová komise při ČMKU předložila předsednictvu ČMKU ke schválení nový Národní dostihový a coursingový řád, který má reagovat na změny Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
Je jisté, že došlo k pochybení v překladu z Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. V originále řádu FCI se změny týkají pouze mezinárodních dostihů. Zjistila jsem základ problému, který vznikl ať úmyslně, či ne.

Z textu:
FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events vyšlo v překladu ČMKU - DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ ŘÁD FCI

________________________________________________________________ 

Jak jste si asi všichni všimli, naše vlast česká i moravská je plná psů. Možná se dá říci, že rok od roku je psů víc. Protože jich je hodně, je více než potřeba, aby se jejich majitelé o ně pořádně starali. Vedle příslušné péče a dodržování pravidel občanského soužití je nutné nabídnout všem těm pejskům, psiskům a hafanům nějaké slušné zaměstnání, jelikož jak je známo, kdo si hraje tak obvykle nezlobí.

Velmi důležitou změnou, rozumně reagující na potřeby společnosti je fakt, že cvičáky jsou dnes otevřeny všem psům bez výjimky, kde se kromě klasické poslušnosti nabízí celá řada aktivit, od psí školky, přes agility po tanec se psem a tak může vedle sebe sedět ovčák, jorkšír, rotvajler, pudl, doga a čivava, ohař, aniž by to komukoliv vadilo.

Ne každého však bude dlouhodobě bavit cvičit povely sedni, lehni, vstaň, ke mně, i když jejich zvládnutí je bezesporu velmi důležité, ba i nutné, ne každý se může a chce věnovat myslivosti, tanci se psem, skládání zkoušek z výkonu. Pro ty existuje celá řada dalších zajímavých psích sportů a specializovaných činností, kde se mohou pánečci a jejich psi dále vzdělávat, soutěžit, socializovat, zkrátka zabavit. Například coursing.

Touhu běhat a nejlépe při tom něco lovit má v sobě v různé míře každý pes, nejen chrt. Potíž je v tom, že vyběhat psy není většinou kde. Co myslíte, jakou cenu má z tohoto pohledu pro majitele psů šance nechat svého miláčka pořádně se vyběhat, přitom se setkat s lidmi zajímajícími se o totéž a ještě s možností soutěže? Jaký smysl má taková organizovaná činnost pro společnost, která by byla radši, kdyby si psi vybili energii jinde, než na chodníku pod nohama procházejících lidí?

Coursing je laicky řečeno terénní psí dostih, který se může běhat v přírodě prakticky kdekoliv, (tam, kde je to povoleno) stačí k tomu „jen“ natáhnout lano kolem kladek a mít naviják, který lano s návnadou (střapcem) pohání. Coursing je finančně méně náročný, než např. chrtí dostihy, pro které je nutné postavit dostihovou dráhu.

Až dosud mohli coursing běhat vedle chrtů i „nechrti“, tedy prakticky každý pes, kterého něco takového baví. V tomto případě se samozřejmě nebaví jen psi, ale i jejich majitelé, protože si se svým psem mohou regulérně zazávodit. Věnují tomu svůj čas i peníze, sdružují se v klubech, předávají si zkušenosti a spokojeni jsou lidé i psi. Jenže jak to vypadá, o tuto radost a zadostiučinění ze závodů majitelé jiných psů než chrtů (a jim příbuzných plemen) přijdou. Proč?

V souvislosti se změnou nového řádu FCI (Mezinárodní kynologická federace) pro dostihy a coursing, totiž došlo ke změně Národního dostihového a coursingového řádu (dále jen NDCŘ) v ČR, schváleného předsednictvem ČMKU (Českomoravská kynologická unie) dne 20. 3. 2008.

I když změny v řádu FCI měly na mysli změny řádu pro mezinárodní akce, kterých se mohou účastnit jen chrtí plemena (skupina FCI 10, a vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 – faraónský pes, sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo, basenži , dlouhosrstý vipet, chortaja borzaja), je zajímavé, že dostihová a coursingová komise (dále jen DaC) při ČMKU si překlad vyložila po svém a změny promítla do textu nového řádu i pro domácí coursingové závody.

Kupodivu při překladu řádu např. na Slovensku vyšlo, že se změna v řádu vztahuje na mezinárodní akce, při překladu v Čechách vyšlo, že se změna v řádu vztahuje na všechny akce pod FCI a tedy i ČMKU.

Pravděpodobně se tedy oficiálních coursingů v ČR konané pod ČMKU nebudou moci již dále účastnit nechrtí plemena. Rovněž zadávání titulu Coursingový vítěz za příslušný rok bude jen pro skupinu 10 FCI a vybraná plemena 5 FCI. Na to ovšem nemusí majitelé nechrtích plemen platit ČMKU za vystavení coursingové licence, kterou potřebují psi k tomu, aby mohli běhat oficiální závody, když ji prakticky nemohou využít. Čili: „Nechrti“, což jsou plemena psů s průkazem původu, bez průkazu původu a kříženci (mimo psů skupiny 10 FCI a vybraných 5 FCI) tak nemají nárok na coursing!

Proč nebyla zachována možnost běhat bodovací coursingové závody tzv. nechrtím plemenům tak, jak tomu bylo v původním Národním dostihovém a coursingovém řádu ČR?

Jak již bylo zmíněno výše, podle nového Národního dostihového a coursingového řádu v ČR prakticky nesmějí nechrtí plemena – psi s PP, bez PP, ani kříženci startovat v coursingových závodech pod ČMKU. Neumím si ale vysvětlit, jak je možné, že je zájemcům z řad nechrtů stále umožněno získání coursingové licence, kterou pes potřebuje k tomu, aby mohl běhat oficiální domácí závody, majitel psa za získání licence zaplatí nemalé peníze (500,-) a je mu prakticky na nic, protože v Národním dostihovém a coursingovém řádu ČR se s nechrty již nepočítá. Nemluvě o tom, že členské základny coursingových klubů a příznivci coursingu vůbec tvoří ze tří čtvrtin majitelé nechtrích plemen. Stačí se jen podívat na startovní listinu jakéhokoliv coursingového závodu u nás.

Pozornost zaslouží i nepochopitelný přístup předsedy dostihové a coursingové komise při ČMKU, který nereaguje již od minulého roku na žádné e-maily a doporučené dopisy, prostě je ignoruje. Těžká spolupráce, když vlastně není žádná. Zprávy z DaC komise chodí do coursingových klubů se zpožděním, neúplné nebo také nikdy. Je pro DaC komisi coursing na okraji zájmu?

Velmi zajímavé je i složení dostihové a coursingové komise při ČMKU, kde jsou najmenováni předseda a čtyři členové, kteří se zabývají pouze dostihy. U tří členů je to logické, neboť jsou nominováni za jednotlivé dostihové dráhy, tj. za Kolín, Mladou Boleslav a Lednici. Předsednictvo ČMKU i přes návrhy coursingových klubů nepovažovalo za vhodné nikoho za coursing do DaC komise jmenovat. Kdo má tedy na starosti coursing v rámci DaC komise? Ovšem srovnáme-li stejný počet dostihových a stejný počet coursingových klubů v ČR a jejich členskou základnu, je nepochopitelné, proč nejsou v DaC komisi zástupci žádného coursingového klubu. Není známo nic o tom, podle jakých kriterií byla komise najmenována; sice má předsednictvo ČMKU volný výběr, ale přece jen by zde logicky měli být zastoupeni lidé z coursingových klubů.

Návrh nového řádu nebyl předložen klubům k připomínkám, což nemá v ČMKU obdoby. Není nic známo o tom, jak byl řád na jednání předsednictva ČMKU dostihovou a coursingovou komisí prezentován, zda bylo předsednictvo informováno o tom, jaký zásah do činnosti lidí, kteří zde více jak osm let něco pro coursing vytvářejí, znamená. Zda bylo předsednictvo informováno o tom, že jsou vystaveny coursingové licence pro „nechrty“ a že tento řád jim neumožňuje oficiálně běhat.

Členové DaC komise patrně ani nevědí, že ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) již schválil řád ochrany při coursingu pro všechna plemena a to v souvislosti s původním Národním coursingovým řádem v roce 2005. Za celou dobu provozování „novodobého coursingu“ v ČR, tedy od roku 1999, nebyla jediná připomínka majitelů nebo klubů „nechrtích“ plemen k tomu, že tato plemena běhají coursing a i ÚKOZ tento sport pro prakticky všechna plemena schválil.

Vždy měli k běhání nechrtů paradoxně připomínky majitelé vipetů a greyhoundů. Napadá mne přísloví o zahradníkově psu, který sám zelí nežere, ale koze nažrat nedá. Pokud se nad touto věcí vážně zamyslíme, uvědomíme si, že celá akce při struktuře psů, kteří běhají coursing znamená vlastně likvidaci tohoto sportu v ČR.

A o to možná šlo, zlikvidovat konkurenci chrtích dostihů.

Lenka Blažková

Členka Českého coursingového klubu, Sdružení Moravskoslezského coursingu, registrovaná členka Brněnského coursing klubu a Okolopražského coursing klubu

Tedy překladatel pro ČMKU či někdo jiný zcela změnil okruh vztahů na které se řád FCI vztahuje, namísto rozhodnutí FCI o tom, že se řád vztahuje jen na mezinárodní závody, je vztažen na všechny; tímto ČMKU zcela neoprávněně změnilo normu FCI.