Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omyl, nebo arogantní elitářství?

23. 5. 2008

Omyl nebo arogantní elitářství?

Všechno začalo tím, když jsem si přečetla časopis Psí sporty. V čísle 1/2008 totiž v části nazvané Dostihy a coursing řekl MVDr. Petr Vodička v rozhovoru s Kristýnu Paškovou, že pro tento rok chystá Dostihová a coursingová komise při ČMKU jistá omezení pro start nechrtích plemen.

Jelikož jsem poměrně aktivní člen všech coursingových klubů v ČR a o této plánované změně mi nebylo nic známo, vyslovila jsem dotaz, o jaká omezení se jedná. Svou otázku jsem položila a poslala jednak MVDr. Chrpovi – předsedovi dostihové a coursingové (DaC) komise při ČMKU, dále jsem dotaz vložila na diskusi Českého coursingového klubu a na diskusní fórum ČMKU.

MVDr. Chrpa mi neodpověděl vůbec, v diskusi Českého coursingového klubu se mi dostalo určité odpovědi od pana Holuba, který o omezení pro nechrty nic nevěděl a dále od JUDr. Koženého, který byl změnou podmínek pro start nechrtů též nemile překvapen. Ve fóru ČMKU (které jak všichni asi víme je momentálně zrušeno) mi odpověděli, abych se s dotazem obrátila na MVDr. Chrpu, respektive na některého člena DaC komise. Přímé odpovědi se mi nedostalo, musela jsem většinu následně uvedených faktů pracně zjišťovat.

Takže: V souvislosti se změnou nového řádu FCI (Mezinárodní kynologická federace) pro dostihy a coursing, totiž došlo ke změně Národního dostihového a coursingového řádu (dále jen NDCŘ) v ČR, schváleného předsednictvem ČMKU (Českomoravská kynologická unie) dne 20. 3. 2008.

Chybný překlad

A právě v překladu původního textu z FCI je zakopaný pes – psi prominou. Dokument vydaný FCI se v originále jmenuje FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure coursing Events. Přeložen (kým?) však byl do podoby ČMKU - dostihový a coursingový řád FCI. Myslím, že každý, kdo mluví anglicky, uvidí rozdíl na první pohled. Nicméně jsem si sehnala vyjádření od profesionálního překladatele (nemá se psy a psími sporty nic společného) a jeho vyjádření zni: Překlad FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure coursing Events zní Řády FCi pro mezinárodní chrtí dostihy a coursingové akce. Tzn., jsou to řády vztahující se na MEZINÁRODNÍ závody, originál nepřipouští jiný výklad.

Co z toho vyplývá? Buď byl text špatně přeložen a členové komise se překladem prostě řídili, aniž by tušili, že může jít o problém, nebo to je úplně jinak. Pravděpodobnost první varianty poněkud nabourává fakt, že v jazykově velmi blízkém Slovensku text samozřejmě přeložili správně, tedy že se změna v řádu vztahuje na pouze na mezinárodní akce. Důvěryhodnost tvrzení, že komise jednala v dobré víře že je překlad správný, však zpochybňují i další fakta.

Těžko pochopitelné jednání komise

Tak např. složení dostihové a coursingové komise při ČMKU, kde jsou najmenováni předseda a 4 členové, kteří se zabývají pouze dostihy. U tří členů je to logické, neboť jsou nominováni za jednotlivé dostihové dráhy. Předsednictvo ČMKU i přes návrhy coursingových klubů nepovažovalo za vhodné nikoho za coursing do DaC komise jmenovat. Kdo má tedy na starosti coursing v rámci DaC komise? Ovšem srovnáme-li stejný počet dostihových a stejný počet coursingových klubů v ČR a jejich členskou základnu, je nepochopitelné, proč nejsou v DaC komisi zástupci žádného coursingového klubu.

Dále návrh nového řádu nebyl předložen klubům k připomínkám, což nemá v ČMKU obdoby. Není nic známo o tom, jak byl řád na jednání předsednictva ČMKU DaC komisí prezentován, zda bylo předsednictvo informováno o tom, jaký zásah do činnosti lidí, kteří zde takřka 9 let něco pro coursing vytvářejí, znamená. Zda bylo předsednictvo informováno o tom, že již jsou vystaveny coursingové licence pro „nechrty“ a že tento řád jim neumožňuje oficiálně běhat.

Členové DaC komise patrně ani nevědí, že ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) již schválil řád ochrany při coursingu pro všechna plemena a to v souvislosti s původním Národním coursingovým řádem v roce 2005.

Pozornost zaslouží i nepochopitelný přístup předsedy dostihové a coursingové komise při ČMKU, který nereaguje již od minulého roku na žádné e-maily a doporučené dopisy, prostě je ignoruje. Zprávy z DaC komise chodí do coursingových klubů se zpožděním, neúplné nebo také nikdy. Je pro DaC komisi coursing na okraji zájmu?

Proč ta arogance?

Spojovacím článkem všech těchto podivných událostí je neskrývaná nechuť majitelů chrtů ke coursingu jiných plemen. Kde se bere? Vždyť jedinečnost chrtích dostihů nikdo nezpochybňuje, jenom i lidé s jinými psy chtějí využívat radost svých svěřenců ze závodění a soutěžení o tituly. Nikdo chrtům jejich pozici nebere, jejich dráhy nikdo neruší. Přesto, když se šéfredaktor časopisu Psí kusy Dušan Stuchlík ptal předsedy DaC komise MVDr Stanislava Chrpy na jeho názor k vyloučení nechrtů z coursingů, byl tento stručný a arogantní. Podle něj je nový Národní dostihový a coursingový řád navržen a schválen dle mezinárodního řádu a v něm se mluví jen o chrtech. Řekl, že jestli chtějí nechrti běhat, ať si vytvoří vlastní organizaci. Jeho zajímají jen chrti. To, že v komisi nejsou zástupci nechrtích klubů, ho nezajímá. Těžko tedy mluvit o vyváženém a nezaujatém přístupu.

Dále ČMKU neumožnila v loňském roce zájemcům o školení na coursingové rozhodčí, zrušila jej. To znamená, že 90 % coursingových rozhodčích je - jak jinak - chrtařů. A ty – podle vyjádření jednoho z nich – posuzovat běhy nechrtů nijak zvlášť nebaví. Na to má pochopitelně právo, ale proč ty zábrany školení lidí, které by to bavilo?

Celá situace prostě vypadá, že práce lidí z Českého coursingového klubu by měla přijít vniveč na základě jednoho chybného překladu a těžko pochopitelné nevraživosti.

Lenka Blažková

Členka Českého coursingového klubu, Sdružení Moravskoslezského coursingu, registrovaná členka Brněnského coursing klubu a Okolopražského coursing klubu

Odkazy na jednotlivé řády:

NOVÝ Národní dostihový řád

http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=dokumenty

Mezinárodní dostihový a coursingový řád v několika jazycích

http://www.coursing.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=29

Původní Národní dostihový a coursingový řád, který až dosud platil

http://www.coursingcz.info/showtext.php?id=5