Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny vyplývající z nového coursingového řádu

20. 3. 2009

Vzhledem ke schválení nového coursingového řádu nastaly změny pro získání licence pro nechrtí plemena a to:

Podmínky pro vydání licence psu s průkazem původu (mimo skupinu FCI X. a vybraná plemene skup. FCI V.) pro tzv. "Nechrtí plemena".

 

  • pes musí splnit předepsaný věk 15 měsíců pro započetí plnění a 18 měsíců pro vydání.
  • pes musí splnit tři licenční běhy 1x sólo a 2x společný. (možno v případě neexistence dalších jedinců příslušného plemene udělit vyjimku kdy by postačovaly tři sólo běhy)
  • Podmínkou je členství majitele psa v některé organizaci, která je subjektem ČMKU. (chovatelský klub, Kynologická organizace, sportovní kynologický klub například CCC

Plné znění podmínek získání coursingové licence jak je uvedeno v Národním coursingovém řádu

Opis N DaC řádu

1.6 Licenční karty
V ČR licenční karty (Dostihové licence, dále jen DL) vystavuje ČMKU prostřednictvím DaCK ČMKU.

Licenční zkoušky může pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro italské chrtíky a vipety a 15 měsíců pro ostatní plemena. Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík (s výjimkou italských chrtíku) a dečku a musí vybíhat ze zavřených startovacích boxů, na coursingu startuje tzv. „z ruky“. Licenční zkoušku musí pes splnit na území České republiky.

Pro získání DL dospělých musí pes splnit 1x sólo běh a 2x společný běh - na dostizích nejméně tří jedinců, na coursingu startují dva jedinci. Nejsou-li k dispozici 3 jedinci, na coursingu dva jedinci, může DaCK udělit výjimku (musí být splněny alespoň 3 sólo běhy). Obdrží-li pes diskvalifikaci, nepokračuje ten den v plnění licenčních zkoušek, při nedoběhu může v plnění licenčních zkoušek pokračovat. Údaje o plnění licenčních zkoušek zaznamenává pořadatel do tréninkové karty. Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen sbor rozhodčích jako při závodě, který rozhodne o splnění či nesplnění licenčního běhu.

Postup při vydávání Dostihových licencí:
Po splnění licenčních zkoušek a dovršení věku 15 měsíců pro italské chrtíky a vipety a 18 měsíců pro ostatní plemena odevzdá (zašle) majitel psa na adresu registrátora licencí:
1. Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky, u vipetů a italských
chrtíku zápis o měření kohoutkové výšky, potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU. 
2. Kopii průkazu původu psa.
3. Poplatek za vystavení licence.

Při prodeji psa do zahraničí se licenční karta předává se psem. Na základě licenční karty importovaného psa je vydána naše licenční karta ČMKU. 

Licenční karty pro „nechrtí plemena“ vystavuje ČMKU prostřednictvím registrátora licencí pro nechrtí plemena. Podmínky pro získání jsou shodné pro všechna plemena, s výjimkou poplatku, který je o 50% nižší pro „nechrtí“ plemena.